Zowel online als offline begeleiding mogelijk

Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen

OJD - NIEUWE STIJL -

Start 1 maart 2022

Het OJD is in een nieuw jasje gestoken. Een deel van de bijeenkomsten is nu online. De fysieke bijeenkomsten zullen plaatsvinden buiten filetijd.

Meer contactmomenten, Minder reistijd

Wat is het?

Tijdens het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen sta je een jaar lang stil bij de persoonlijke kant van jouw functioneren. In een groep van ongeveer 10 jonge dierenartsen word je hierbij begeleid en ondersteund. In dit traject leer je op een gezonde en effectieve manier om te gaan met de praktijk van alledag. Lastige gesprekken met klanten, omgaan met de eigen onzekerheid, bespreken van vraagstukken met collega’s: het komt allemaal aan de orde. Maar ook de vraag, hoe wil ik verder in mijn carrière? Doel van het traject is dat je als jonge dierenarts steviger in je schoenen komt te staan en na afloop van het jaar met (nog meer) plezier en kwaliteit je vak kunt uitoefenen.

Voor wie?

Voor de jonge dierenarts die werk wil maken van zijn toekomst
Het OJD is afgestemd op alle dierenartsen met 4 maanden tot 8 jaar werkervaring die werk willen maken van hun persoonlijke ontwikkeling. Val je hierbuiten en spreekt het OJD-programma je toch aan, dan is dat geen probleem. In de voorgaande groepen zijn dierenartsen aan de slag gegaan met meer dan 10 jaar ervaring. Jij staat centraal en niet hoelang je iets doet. De ervaring met de afgelopen groepen leert dat de vraagstukken divers zijn:

 • Ik wil een volgende stap maken in mijn carrière. Wat past bij mij? Binnen en/of buiten de praktijk?
 • Ik merk dat ik steeds tegen dezelfde vraagstukken aanloop. Hoe verander ik dit?
 • Ik wil meer te weten komen over mijzelf door echt een jaar aan de slag te gaan met mijzelf.
 • Mijn werkgever wil graag dat ik wat steviger in mijn schoenen sta.
 • Ik wil meer zelfvertrouwen ontwikkelen.
 • Ik wil mijn werk doen op een manier die bij mij past en waarvan ik gelukkig word. Wat is die “manier”?

Voor werkgevers die werk willen maken van hun jonge dierenartsen
Het OJD-traject levert stevigere, meer zelfbewuste (jonge) dierenartsen die uw organisatie kunnen doen groeien. Steviger omdat ze met meer zelfvertrouwen en persoonlijke vaardigheden hun werk kunnen doen. Maar ook steviger omdat ze zich meer bewust zijn van wat ze willen en hoe ze dat willen. Soms is dat prettig; denk aan de communicatie met bijvoorbeeld klanten en collega’s. Maar het kan soms ook lastig zijn. De jonge dierenartsen leren minder Die-Ren-Arts te zijn en meer Dieren-Arts te worden. Doordat ze assertiever worden en leren kiezen voor dat wat ze belangrijk vinden, kunnen ze langer en met (meer) plezier hun werk blijven doen. En dat is uiteindelijk in het belang van elke werkgever en elke (jonge) dierenarts. Deelnemers vanuit de vorige ontwikkeltrajecten hebben laten zien dat ze binnen hun praktijk een actieve rol innemen om bijvoorbeeld een missie en visie op te zetten.

Deelnemers vertellen over hun ervaring met het OJD

Programma

Deelnemers kunnen kiezen tussen het OJD-Basis en OJD-Compleet. Het gemeenschappelijke deel bestaat uit 9 trainings- en intervisiebijeenkomsten. Het OJD-Compleet biedt daarnaast professionele tests, e-coaching en een intake- en evaluatiegesprek. Hieronder vind je het complete programma.

OJD-Basis
Gedurende het jaar zijn er zes dagen waarop de groep bij elkaar komt:
Bijeenkomst 1: Introductie en intervisie-training
Bijeenkomst 2: Online training zelf-coaching
Bijeenkomst 3: Online intervisie
Bijeenkomst 4: Online training assertiviteit
Bijeenkomst 5: Training functioneringsgesprekken en intervisie
Bijeenkomst 6: Online intervisie
Bijeenkomst 7: Online training stress
Bijeenkomst 8: Online intervisie
Bijeenkomst 9: Afrondingsdag

Gedurende het traject functioneert de groep ook als intervisiegroep. Na een training over intervisie volgen verspreid over het jaar vier intervisiebijeenkomsten van een halve dag. Tijdens deze bijeenkomsten worden in de groep vraagstukken besproken die jonge dierenartsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hierbij staat de persoonlijke kant van het functioneren centraal. Tijdens de intervisie diep je elkaars vraagstukken uit en leer je van elkaar hoe je op een andere manier met lastige situaties kunt omgaan. Intervisie is een bewezen instrument voor het verbeteren van de professionaliteit, dat in veel dienstverlenende beroepen wordt ingezet als kwaliteits- en ontwikkelinstrument. Een ervaren coach begeleidt de intervisie.

OJD-Compleet
Het OJD-Compleet bestaat uit het OJD-Basis met daarbij de volgende extra onderdelen:

Professionele tests
Na de introductiedag wordt door middel van een erkende persoonlijkheidstest vastgesteld welk ontwikkelpotentieel je in je hebt. Deze persoonlijkheidstest wordt door de deelnemers uit de vorige OJD-groepen als zeer waardevol ervaren. Daarnaast wordt met een 360°-feedback vragenlijst in kaart gebracht hoe jij op dit moment verhoudt tot de basiscompetenties voor een dierenarts A (volgens de CAO). Door deze twee tests naast elkaar te leggen in een persoonlijk intakegesprek, kan worden vastgesteld aan welke ontwikkelpunten jij het best kunt gaan werken; tijdens het OJD maar ook daarna. De uitslagen van de twee tests zijn vertrouwelijk en dus alleen in te zien door jezelf en je coach, tenzij je toestemming hebt gegeven om het ook in te laten zien door anderen.

E-coaching
Gedurende het traject worden er opdrachten gegeven aan de hand van jouw ontwikkelvraag en de aangeboden literatuur. Deze gemaakte opdrachten bied je digitaal aan, waarna je van je coach feedback krijgt. Je kan dus op je eigen moment leren en werken aan je ontwikkeling. Je kunt de coach het gehele jaar via de mail en/of telefonisch benaderen met allerhande vragen

Afronding
Aan het eind van het traject wordt nogmaals een 360°-feedback gehouden. Hierdoor kan worden vastgesteld welke vooruitgang je hebt gemaakt. Ook de uitkomst hiervan is vertrouwelijk. In een afrondend persoonlijk gesprek wordt het traject geëvalueerd en verdere ontwikkeling besproken.

Optioneel: Extra betrokkenheid werkgever
Als je samen met je werkgever kiest voor deze extra optie, betrekken we de werkgever bij het intakegesprek. Dat gezamenlijke gesprek wordt als zeer verhelderend ervaren door zowel werkgever als werknemer. Dat gesprek voeren we bij jou op de praktijk. Dat scheelt jullie tijd en geld. De coach zal dit gesprek leiden en de werkgever meenemen in jouw opgedane kennis over jezelf tijdens onze persoonlijke intake. Samen bekijken we jouw mogelijkheden om je binnen de praktijk zo goed mogelijk te ontwikkelen. Tijdens het jaar staat het de werkgever vrij om contact op te nemen met de coaches van Spaarne Coaching. Aan het eind van het traject vindt een gezamenlijke evaluatie plaats waarin we het jaar evalueren en onderzoeken waar jouw verdere ontwikkelmogelijkheden liggen. Ook dat doen we weer op jouw praktijk.
Steeds zullen we je motiveren om je werkgever bij je ontwikkeling te betrekken gedurende het jaar.

Groepsgrootte

Het minimum aantal deelnemers voor het ontwikkeltraject is 8 deelnemers per groep en het maximale aantal deelnemers per groep is 12 deelnemers.

Waar en wanneer?

De bijeenkomsten vinden deels live in Haarlem en deels online plaats. De data en tijdstippen voor het komende OJD zijn:

 • Bijeenkomst 1: 12 oktober 2022, 13.00 – 21.00, Haarlem
 • Bijeenkomst 2: 16 november 2022, 08.30 -12.00, online
 • Bijeenkomst 3: 13 december 2022, 19.00 – 22.00, online
 • Bijeenkomst 4: 11 januari 2023, 08.30 – 12.00, online
 • Bijeenkomst 5: 15 februari 2023, 13.00 – 21.00, Haarlem
 • Bijeenkomst 6: 14 maart 2023, 8.30 – 12.00, online
 • Bijeenkomst 7: 12 april 2023, 19.00 – 22.00, online
 • Bijeenkomst 8: 17 mei 2023, 08.30-12.00, online
 • Bijeenkomst 9: 14 juni 2023, 10-18.00, Haarlem

Nascholingspunten

 • OJD-Basis is met 43 punten CKRD geaccrediteerd
 • OJD-Compleet is met 49 punten CKRD geaccrediteerd
 • OJD-Compleet met werkgever betrokkenheid is met 51 punten CKRD geaccrediteerd

Wat kost het?

Het OJD-Basis kost €1.975 excl btw per deelnemer, inclusief kosten voor locatie, lunch en drinken. Als je het slim regelt en de werkgever en werknemer delen de kosten, dan kan je al deelnemen aan het traject voor ca €60,- per maand gedurende 12 maanden.

Het OJD-Comleet kost €2.745 excl btw per deelnemer, inclusief kosten voor locatie, lunch en drinken. Als je het slim regelt en de werkgever en werknemer delen de kosten, dan kan je al deelnemen aan het traject voor ca €75,- per maand gedurende 12 maanden.

Extra betrokkenheid werkgever kost €545 per werkgever, exclusief btw.

Gangbaar is dat de werkgever de kosten voor het OJD geheel betaalt of op basis van 50/50 deelt met de werknemer.

Betalingsregeling

Wil je graag meedoen aan het OJD en zijn de kosten een belemmering neem dan contact met ons op.

De belasting doet mee!

Als je werkgever betaalt, dan kan deze de BTW verrekenen en een deel inhouden op je bruto loon. Dat scheelt al flink. Als je zelf betaalt, dan kan je het bedrag invullen op je belastingaangifte en krijg je zomaar 1/3 terug.

Rekenvoorbeeld 2010 en voorbeeldovereenkomst voor werkgever & werknemer

Brief van Belastingdienst over instemming betalingsregeling OJD

OJD onderzocht

Nicole Mastenbroek onderzocht in haar promotieonderzoek het OJD.
Meer weten? Zie hoofdstuk 5 of bekijk het artikel in BioMed.
Kijk hier voor het interview met Nicole Mastenbroek Artikel TvD.

Reacties van deelnemers

 • Ontdekken wat belangrijk voor je is en wat je kan helpen om dit te bereiken.
 • Bewustwording van je eigen gedrag.
 • Niet alles hoeft perfect en ik realiseer me nu welke dingen in het leven er voor mij echt belangrijk zijn. En ik heb ook geleerd om niet voor anderen te denken.
 • Ik heb geleerd dat het continu bij iedereen met ups en downs blijft gaan. Ik heb veel geleerd van de verhalen van anderen.
 • Ik ga proberen eerder aan te geven als dingen mij tegen staan of me in mijn werk belemmeren zonder bang te zijn dat het mijn contract kost.
 • Hoeveel invloed je eigen gedrag heeft op een situatie.
 • Ik ben me meer bewust van de dingen die ik doe en de keuzes die ik heb. In plaats van alles af te laten hangen van externe factoren.
 • Vanuit een andere hoek kijken naar mijn eigen functioneren en dat van anderen.
 • Bewuster met dingen bezig zijn, meer rust hierdoor.

Gemiddelde waardering 8,5

Onze Testimonials

Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd, daardoor doe ik nu wat ik echt leuk vind en dat is ten slotte het belangrijkste. Nogmaals dankjewel voor alles wat ik heb geleerd Tijn! en binnen mijn eigen werk in de praktijk bewijst het al zijn nut. Mariëlle Beliën
Nieuwe vragen geven nieuwe inzichten, Tijn stelt mij die vragen. Tessy Ernst, directeur Spoedkliniek voor Dieren, MCD
Kees en Tijn, wat zijn jullie bevlogen mannen. Je weet dat het besmettelijk is. ik heb het ervaren. Dank voor het vertrouwen en de vele inspirerende bijeenkomsten. Nicole Mastenbroek (Dankwoord promotieonderzoek 'the arts of staying engaged')
Een essentieel onderdeel bestaat uit het zelf vormgeven van het traject en het zelf initiëren van verandering, met als doel zelfinzicht.
Zowel Tijn als Kees brengen via professionele methoden, zonder daarbij de intuïtie te schuwen, contouren aan in het verhaal dat wij over onszelf vertellen. Dit helpt om een beter begrip te ontwikkelen over de dynamiek van je eigen leven.
Tineke weet in 1 dag de essentie over mijn persoonlijke missie helder te krijgen. Een unieke ervaring die iedereen zou moeten doen. Suzan
Investeren in je medewerkers is goed voor de medewerker, de patiënt, de klant en daarmee ook voor de Spoedkliniek! Tessy Ernst, directeur Spoedkliniek voor Dieren Amsterdam, MCD.
Hoe kan ik mijn personeel betrekken in de bedrijfsvoering en elkaar met vertrouwen en respect te behandelen? Denk dan aan Spaarne Coaching!. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Toolenburg en IJweg
De aanpak van Spaarne Coaching wordt gekarakteriseerd door de interesse voor de persoon die zij op dat moment tegenover zich hebben, en het verbinden van het professionele en het privé aspect van het leven van diegene.

Spaarne Coaching

Anna van burenlaan 60
2012SM Haarlem
info@spaarneveterinair.nl
06 – 45075993

Aanmelden nieuwsbrief