Zowel online als offline begeleiding mogelijk

Intercollegiaal Overleg Dierenartsen Intervisie(IOD-I)

Wat is het?

Bij Intercollegiaal Overleg Dierenartsen Intervisie (IOD-I) komt een groep dierenartsen 4-6 keer per jaar bij elkaar om op een gestructureerde manier het persoonlijk functioneren met elkaar te bespreken. Voor nascholing ten behoeve van Intervisie is vanuit het CKRD vereist dat de gehele groep wordt begeleid bij de opstart en wordt getraind door een geaccrediteerde coach/cursusinstelling die is aangesloten bij de beroepsorganisaties NOBCO en/of NOLOC. Spaarne Coaching is bij beide organisaties aangesloten.

De nascholing die wij aanbieden aan intervisiegroepen is afhankelijk van het niveau van de groepen. Hierbij maken we onderscheid in 3 groepen:

 • Geen ervaring met IOD
 • Ervaring met IOD-Casuïstiek
 • Ervaring met IOD-Casuïstiek en deelname voorzitter(s) aan Intervisiebijeenkomsten

1. Geen ervaring met Intercollegiaal Overleg Dierenartsen

Deze groep heeft de meeste begeleiding en training nodig voordat hij zelfstandig kan functioneren als Intervisiegroep. Daarbij begeleidt de trainer de Intervisiegroep en leidt hij tegelijkertijd één of meer deelnemers op tot voorzitter van de Intervisiegroep. In 6 Intervisiebijeenkomsten komen alle benodigde aspecten van Intervisie aan bod:

 • Startbijeenkomst met duidelijke uitleg over Intervisie en heldere afspraken binnen de groep
 • Training kennis en vaardigheden die nodig zijn voor Intervisie
 • Kennismaken met, en ervaren van verschillende Intervisiemethodieken
 • Opleiden van de voorzitters tot volwaardige Intervisiebegeleiders

Bij de eerste bijeenkomsten zal de begeleiding van de groep nog voornamelijk in handen liggen van de trainer. Naarmate de training vordert, draagt de trainer het voorzitterschap steeds meer over aan de voorzitters uit de groep.

Duur: 6 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over 1 jaar
Groepsgrootte: 6-8 deelnemers
Locatie: In overleg
Kosten: €595 per persoon, exclusief btw

2. Ervaring met IOD-Casuïstiek

Bij deze groep beschikken zowel de groep als de voorzitters al over de nodige kennis en vaardigheden. Het trainingsprogramma kan daarom worden ingekort tot 4 bijeenkomsten. Hierin komen ondermeer de volgende aspecten aan de orde:

 • Startbijeenkomst met duidelijke uitleg over Intervisie en heldere afspraken binnen de groep
 • Training extra kennis en vaardigheden die nodig zijn voor Intervisie
 • Kennismaken met, en ervaren van verschillende Intervisiemethodieken
 • Verder opleiden van de voorzitters tot volwaardige Intervisiebegeleiders

Naarmate de training vordert, draagt de trainer het voorzitterschap steeds meer over aan de voorzitter(s) uit de groep.

Duur: 4 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over 8 maanden
Groepsgrootte: 6-8 deelnemers
Locatie: In overleg
Kosten: €395 per persoon, exclusief btw

3. Ervaring met IOD-Casuïstiek en deelname voorzitter(s) aan Intervisie

Deze groep is al behoorlijk ervaren. De deelnemers hebben al ervaring met Intercollegiaal Overleg en de voorzitters hebben daarnaast ook al deelgenomen aan een aantal Intervisiebijeenkomsten. Om die reden kan het trainingsprogramma verder worden ingekort tot 3 bijeenkomsten, waarin ondermeer de volgende aspecten aan de orde komen:

 • Startbijeenkomst met duidelijke uitleg over Intervisie en heldere afspraken binnen de groep
 • Training extra kennis en vaardigheden die nodig zijn voor Intervisie
 • Kennismaken met, en ervaren van verschillende Intervisiemethodieken
 • Verder opleiden van de voorzitters tot volwaardige Intervisiebegeleiders

Al vanaf het begin van de training draagt de trainer het voorzitterschap deels over aan de voorzitter(s) uit de groep.

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over 6 maanden
Groepsgrootte: 6-8 deelnemers
Locatie: In overleg
Kosten: €295 per persoon, exclusief btw

Onze Testimonials

Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd, daardoor doe ik nu wat ik echt leuk vind en dat is ten slotte het belangrijkste. Nogmaals dankjewel voor alles wat ik heb geleerd Tijn! en binnen mijn eigen werk in de praktijk bewijst het al zijn nut. Mariëlle Beliën
Nieuwe vragen geven nieuwe inzichten, Tijn stelt mij die vragen. Tessy Ernst, directeur Spoedkliniek voor Dieren, MCD
Kees en Tijn, wat zijn jullie bevlogen mannen. Je weet dat het besmettelijk is. ik heb het ervaren. Dank voor het vertrouwen en de vele inspirerende bijeenkomsten. Nicole Mastenbroek (Dankwoord promotieonderzoek 'the arts of staying engaged')
Een essentieel onderdeel bestaat uit het zelf vormgeven van het traject en het zelf initiëren van verandering, met als doel zelfinzicht.
Zowel Tijn als Kees brengen via professionele methoden, zonder daarbij de intuïtie te schuwen, contouren aan in het verhaal dat wij over onszelf vertellen. Dit helpt om een beter begrip te ontwikkelen over de dynamiek van je eigen leven.
Tineke weet in 1 dag de essentie over mijn persoonlijke missie helder te krijgen. Een unieke ervaring die iedereen zou moeten doen. Suzan
Investeren in je medewerkers is goed voor de medewerker, de patiënt, de klant en daarmee ook voor de Spoedkliniek! Tessy Ernst, directeur Spoedkliniek voor Dieren Amsterdam, MCD.
Hoe kan ik mijn personeel betrekken in de bedrijfsvoering en elkaar met vertrouwen en respect te behandelen? Denk dan aan Spaarne Coaching!. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Toolenburg en IJweg
De aanpak van Spaarne Coaching wordt gekarakteriseerd door de interesse voor de persoon die zij op dat moment tegenover zich hebben, en het verbinden van het professionele en het privé aspect van het leven van diegene.

Spaarne Coaching

Anna van burenlaan 60
2012SM Haarlem
info@spaarnecoaching.nl
06 – 53123185
06 – 55541852