Naar Spaarne Coaching.nl
              
Voor de Praktijk
Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd, daardoor doe ik nu wat ik echt leuk vind en dat is ten slotte het belangrijkste. Nogmaals dankjewel voor alles wat ik heb geleerd Tijn! en binnen mijn eigen werk in de praktijk bewijst het al zijn nut. Mariëlle Beliën
De coach brengt via professionele methoden, zonder daarbij de intuïtie te schuwen, contouren aan in het verhaal dat wij over onszelf vertellen. Dit helpt om een beter begrip te ontwikkelen over de dynamiek van je eigen leven.
Het OJD heeft mijn jonge dierenarts bewuster gemaakt van haar eigen competenties en haar gedrag. Tessy Ernst, directeur Spoedkliniek voor Dieren, MCD
Hoe kan ik mijn personeel betrekken in de bedrijfsvoering en elkaar met vertrouwen en respect te behandelen? Denk dan aan Spaarne Coaching!. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Hoofdvaart & IJweg
Het OVL, nuttig voor elke dierenarts! Het is een jaar investeren in jezelf. 'Maartje Steendam, DK Het Overbosch'
De aanpak van Spaarne Coaching wordt gekarakteriseerd door de interesse voor de persoon die zij op dat moment tegenover zich hebben, en het verbinden van het professionele en het privé aspect van het leven van diegene.
Kees en Tijn, wat zijn jullie bevlogen mannen. Je weet dat het besmettelijk is. Ik heb het ervaren. Dank voor het vertrouwen en de vele inspirerende bijeenkomsten. Nicole Mastenbroek (Dankwoord promotieonderzoek 'the arts of staying engaged')
Wie kan mij helpen mijzelf en mijn praktijk weer de goede richting te geven? Denk dan aan Spaarne Coaching. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Toolenburg & IJweg
Durf in de spiegel te kijken, het OVL levert je veel op. 'Caroline Stelma, DK Arnhem Zuid-West'
Het OVL geeft een denkwijze die eenvoudig is door te voeren op de praktijk met heel veel positief resultaat. Diverse OVL deelnemers
Fijn dat er binnen het OJD en OVL zoveel cursusdagen zijn. Je hebt echt tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en veranderingen in (eigen) gedrag door te voeren. Heel persoonlijke begeleiding door Tijn. Diverse deelnemers aan het OJD en OVL
Waarom is er geen Ontwikkeltraject voor dierenartsen in loondienst? Iedereen zou dit moeten doen. Deelnemer OJD en OVL.
Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd. Een cursus waar ik de rest van mijn leven profijt van ga hebben. haalt echt het beste uit mij naar boven.
 • Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd, daardoor doe ik nu wat ik echt leuk vind en dat is ten slotte het belangrijkste. Nogmaals dankjewel voor alles wat ik heb geleerd Tijn! en binnen mijn eigen werk in de praktijk bewijst het al zijn nut. Mariëlle Beliën
 • De coach brengt via professionele methoden, zonder daarbij de intuïtie te schuwen, contouren aan in het verhaal dat wij over onszelf vertellen. Dit helpt om een beter begrip te ontwikkelen over de dynamiek van je eigen leven.
 • Het OJD heeft mijn jonge dierenarts bewuster gemaakt van haar eigen competenties en haar gedrag.
Tessy Ernst, directeur Spoedkliniek voor Dieren, MCD
 • Hoe kan ik mijn personeel betrekken in de bedrijfsvoering en elkaar met vertrouwen en respect te behandelen? Denk dan aan Spaarne Coaching!. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Hoofdvaart & IJweg
 • Het OVL, nuttig voor elke dierenarts! Het is een jaar investeren in jezelf. 'Maartje Steendam, DK Het Overbosch'
 • De aanpak van Spaarne Coaching wordt gekarakteriseerd door de interesse voor de persoon die zij op dat moment tegenover zich hebben, en het verbinden van het professionele en het privé aspect van het leven van diegene.
 • Kees en Tijn, wat zijn jullie bevlogen mannen. Je weet dat het besmettelijk is. Ik heb het ervaren. Dank voor het vertrouwen en de vele inspirerende bijeenkomsten. Nicole Mastenbroek (Dankwoord promotieonderzoek 'the arts of staying engaged')
 • Wie kan mij helpen mijzelf en mijn praktijk weer de goede richting te geven? Denk dan aan Spaarne Coaching. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Toolenburg & IJweg
 • Durf in de spiegel te kijken, het OVL levert je veel op. 'Caroline Stelma, DK Arnhem Zuid-West'
 • Het OVL geeft een denkwijze die eenvoudig is door te voeren op de praktijk met heel veel positief resultaat. Diverse OVL deelnemers
 • Fijn dat er binnen het OJD en OVL zoveel cursusdagen zijn. Je hebt echt tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en veranderingen in (eigen) gedrag door te voeren. Heel persoonlijke begeleiding door Tijn. Diverse deelnemers aan het OJD en OVL
 • Waarom is er geen Ontwikkeltraject voor dierenartsen in loondienst? Iedereen zou dit moeten doen. Deelnemer OJD en OVL.
 • Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd. Een cursus waar ik de rest van mijn leven profijt van ga hebben. haalt echt het beste uit mij naar boven.
Voor de Dierenarts

Aanmelden nieuwsbrief

Voornaam:
Achternaam:
Email adres:
Selecteer uw interesses:
Algemeen:
Veterinair:
 

Ontwikkeltraject Veterinair Leidinggevenden

Nuttig voor elke dierenarts! Het is een jaar investeren in jezelf. 'Maartje Steendam, DK Het Overbosch'

Durf in de spiegel te kijken, het levert je veel op. 'Caroline Stelma, DK Schuytgraaf'. Lees interview met Caroline in TvD augustus 2015

 

 

Aanmelden

OVL-8 start op 22 Januari 2019. U kunt u aanmelden via het inschrijfformulier. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

Printklare flyer OVL

Wat is het?

Leidinggeven is een vak apart. Dat hebben al vele veterinair leidinggevenden aan den lijve ondervonden. Vaak neemt een van de praktijkeigenaren deze rol op zich, maar ook andere medewerkers krijgen vaak leidinggevende taken. In de praktijk van alledag ervaren zij dat hierbij veel nieuwe inzichten en vaardigheden komen kijken, die ze in hun oorspronkelijke opleiding niet hebben geleerd. Vaak worden deze vaardigheden door vallen en opstaan verworven.

Praktijkeigenaren en leidinggevenden benaderen ons regelmatig met vragen over het verbeteren van hun eigen functioneren en dat van hun team. Deze vragen vormen het uitgangspunt van dit ontwikkeltraject.

 1. Hoe kom ik op één lijn met alle praktijkeigenaren?
 2. Hoe betrek ik mijn personeel (nog) meer bij mijn praktijk?
 3. Hoe kom ik beter tot mijn recht?
 4. Hoe ga ik überhaupt om met personeel?
 5. Hoe kan ik meer halen uit mijn rol als leidinggevende?
 6. Hoe behoud ik mijn werk/privé-balans?

 

De meeste veterinair leidinggevenden zijn doeners. Ze zoeken praktische hulpmiddelen en vaardigheden. Elke keer weer zien we bij de leidinggevenden die (met hun praktijk) een succesvolle verandering ondergaan, dat deze verandering wordt voorafgegaan door een stuk persoonlijke ontwikkeling. Ook vanuit het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen is gebleken dat persoonlijke ontwikkeling over een langere tijd de ruimte geeft om blijvende verandering en groei teweeg te brengen.

 

Je kunt pas leidinggeven als je leiding neemt over jezelf.

 

Het Ontwikkeltraject Veterinair Leidinggevenden grijpt dan ook steeds terug op het ontdekken van de eigen sterke punten en van datgeen wat iemand belemmert om zich daarin verder te ontwikkelen. Uiteraard krijgt u vaardigheden mee die direct in de dagelijkse praktijk zijn toe te passen. Het doorbreken van oude patronen kost echter tijd. Kiezen voor dit ontwikkeltraject betekent dat u bereid bent aan de slag te gaan voor échte, blijvende verandering.

 

Programma

Het ontwikkeltraject bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 1. Persoonlijkheidstest en intakegesprek op eigen praktijk
 2. 10 trainingsdagen/intervisie
 3. 360 graden feedback
 4. Medewerker-tevredenheidsonderzoek
 5. Persoonlijke begeleiding

 

Persoonlijkheidstest en intakegesprek

Aan de start van het traject maakt u een professionele persoonlijkheidstest die in kaart brengt wat uw talenten zijn en welke competenties goed, redelijk of moeilijk ontwikkelbaar zijn. De uitkomst van deze test bespreekt u tijdens het intakegesprek met de coach van Spaarne Veterinair op uw praktijk. Daarnaast bespreken we in het intakegesprek uw rol in de praktijk en uw leerdoelen voor het komende jaar.

 

Trainingsdagen/intervisie

Het ontwikkeltraject bestaat uit twee delen. In principe volgt iedere deelnemer beide delen. Een uitzondering wordt gemaakt voor deelnemers die kunnen aantonen in een vergelijkbaar traject het eerste deel al te hebben doorlopen.

 

1e deel: Persoonlijk leiderschap centraal

Het doel van dit eerste deel is om te ontdekken waar uw sterke kanten liggen. Dat begint met het maken en bespreken van de professionele persoonlijkheidstest. In de trainingen gaan we verder aan de slag met uw drijfveren, kwaliteiten en doelen.  Daarnaast werken we aan praktische vaardigheden die u direct kunt toepassen in de dagelijkse praktijk. Tijdens de intervisie is er ruimte om vraagstukken uit de praktijk op een constructieve manier inzichtelijk te maken. Na het eerste deel bent u in staat om vanuit uw eigen kracht te werken met mensen. Ondersteund door een scala aan opgedane vaardigheden.

 

Trainingsdag 1
 • Introductie/kennismaking  & Gespreksvaardigheden
 • Training Intervisie
 
Trainingsdag 2
 • Persoonlijk leiderschap & zelfcoaching
 • Intervisie
 
Trainingsdag 3
 • Workshop: “Ontdek uw persoonlijke missie”
 • De workshop vindt plaats in groepjes van 5
 
Trainingsdag 4
 • Hoe zorg ik dat ik doe wat ik belangrijk vind?
 • Assertiviteit & stress
 • Intervisie
 
Trainingsdag 5
 • Effectief samenwerken, Timemanagement & systeemdenken
 • Intervisie

 

2e deel: Personeel centraal

We starten dit deel met een medewerker-tevredenheidsonderzoek. Vervolgens gaan we tijdens het 2e deel, onder meer aan de hand van dit onderzoek, aan de slag om in de praktijk zaken, indien zinnig, te veranderen. Denk hierbij aan functionerings en -beoordelingsgesprekken, competentiemanagement, missie en visie, teamontwikkeling en wederom jezelf. En niet omdat het moet, maar omdat u het zo wilt! We gaan samen met uw praktijk van Talent naar Performance. Het samen leren, ervaren en delen in de groep, ondermeer via de intervisie, staat ook in dit deel centraal.

 

Trainingsdag 6
 • Wat verwacht het personeel van een leidinggevende?
 • Intervisie
 
Trainingsdag 7
 • Competentie- en talentmanagement als vertrek voor functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Intervisie
 
Trainingsdag 8
 • Implementeren van een effectieve functionerings-en beoordelingscyclus binnen de eigen praktijk
 • Intervisie
 
Trainingsdag 9
 • Aan de slag met teamontwikkeling
 • Intervisie
 
Trainingsdag 10
 • Werven van personeel: hoe doe je dat?
 • Intervisie

 

Intervisie

Ondersteuning en motivering vanuit de groep is van grote waarde, zo bleek ook al tijdens het OJD. Intervisie is daarom een belangrijk onderdeel van het traject. In de groep wisselen de deelnemers ervaringen uit met betrekking tot hun functioneren. Ze brengen tijdens de intervisie situaties of problemen uit de praktijk in, waarna de rest van de groep hierover vragen stelt en uiteindelijk advies uitbrengt. Na het ontwikkeltraject functioneert de groep als een volwaardige, zelfstandige intervisiegroep die, als de deelnemers daarvoor kiezen, ook na het ontwikkeltraject kan blijven zorgen voor groei en ontwikkeling.

 

360 graden feedback

De 360 graden feedback vormt een wezenlijk onderdeel van het onderdeel competentiemanagement. Door op een gestructureerde manier actief feedback te vragen omtrent uw eigen functioneren, ervaart u dit middel als onderdeel van uw functionerings- en beoordelingscyclus.

 

Persoonlijke begeleiding

Gedurende een jaar wordt u door de professionele trainers en coaches van Spaarne Veterinair in groepsverband en daar waar nodig persoonlijk begeleid bij uw ontwikkeling. Een jaar lang is uw coach beschikbaar om u te ondersteunen. 

 

Heb je na het lezen van onderstaande informatie nog vragen, schroom dan niet om contact op te nemen. Je kunt inhoudelijke vragen stellen aan Spaarne Coaching (e-mail: info@spaarnecoaching.nl, telefoon: Tijn Bettink: 06-53123185 of Kees de Kruijf: 06-55541852). Voor overige vragen kun je contact opnemen met het verenigingsbureau van de KNMvD (030-6348900)

Voor wie?

Veterinair leidinggevenden (dit kunnen ook niet-dierenartsen zijn) die bestendige verandering willen. Geen snelle training waarin u louter vaardigheden leert, maar échte, duurzame verandering! En dat vraagt durf, tijd en inzet.

 

Interview met OVL-deelnemers Maartje en Peter

 

Interview met OVL-deelnemer Caroline Stelma

Nascholingspunten

Het OVL is met 76,5 nascholingspunten geaccrediteerd.

 

Waar en wanneer?

De tien dagen waarop de groep bijeenkomt, vinden plaats bij de KNMvD in Houten. De data voor het komende jaar zijn:

 

 
   • Dinsdag 22 Januari 2019
   • Woensdag 6 maart 2019
   • Woensdag 17 April 2019
   • Dinsdag 21/22 Mei 201 (groep wordt opgedeeld)
   • Woensdag 26 Juni 2019
   • Dinsdag 10 september 2019
   • Woensdag 16 oktober 2019
   • Dinsdag 19 november 2019
   • Woensdag 18 december 2019
   • Woensdag 15 januari 2020

 

Trainers

Tijn BettinkTineke BrackelKees de Kruijf

 

Groepsgrootte

Het minimum aantal deelnemers voor het OVL is 7 deelnemers per groep en het maximale aantal deelnemers per groep is 10 deelnemers. 

 

Wat kost het?

Het OVL kost €3.630 excl btw per deelnemer wanneer je lid bent (of wordt) van de KNMvD, niet leden betalen €3.795 excl btw en inclusief kosten voor locatie, lunch en drinken. 

Dit is inclusief de 10 trainingsdagen, persoonlijkheidstest, intakegesprek op de praktijk, medewerker-tevredenheidsonderzoek, 360 graden feedback en persoonlijke begeleiding, evaluatie gesprek.

 

Meer informatie

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, schroom dan niet om contact op te nemen. U kunt inhoudelijke vragen stellen aan:

 • Tijn Bettink: 06-53123185 / tijn@spaarnecoaching.nl
 • Kees de Kruijf: 06-55541852 / kees@spaarnecoaching.nl 

 

Download de Brochure OVL

   

Aanmelden

U kunt u aanmelden via het inschrijfformulier.  Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

 

Publicaties

TvD juli 2013 Peter Theeuwes
TvD december 2012 Maartje Trip
Interview TvD Peter Theeuwes Interview Maartje Trip deelnemer OVL

 

 
Deel deze pagina

Agenda

13 en 14 november 2018 Houten

Workshop 'functioneringsgesprekken'


12 december 2018 Houten

Van Die-Ren-Arts naar Dieren-Arts!


22 Januari 2018 Houten

Maak duurzaam werk van uw personeel. Zorg dat personeel de weg naar uw praktijk weet te vinden


Bij u op locatie

Wat als het nu eens 'uit de hand loopt?'© Copyright Spaarne Veterinair 2015 | Realisatie: Bohnenn Webdesign Haarlem