Naar Spaarne Coaching.nl
              
Voor de Dierenarts
Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd, daardoor doe ik nu wat ik echt leuk vind en dat is ten slotte het belangrijkste. Nogmaals dankjewel voor alles wat ik heb geleerd Tijn! en binnen mijn eigen werk in de praktijk bewijst het al zijn nut. Mariëlle Beliën
De coach brengt via professionele methoden, zonder daarbij de intuïtie te schuwen, contouren aan in het verhaal dat wij over onszelf vertellen. Dit helpt om een beter begrip te ontwikkelen over de dynamiek van je eigen leven.
Het OJD heeft mijn jonge dierenarts bewuster gemaakt van haar eigen competenties en haar gedrag. Tessy Ernst, directeur Spoedkliniek voor Dieren, MCD
Hoe kan ik mijn personeel betrekken in de bedrijfsvoering en elkaar met vertrouwen en respect te behandelen? Denk dan aan Spaarne Coaching!. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Hoofdvaart & IJweg
Het OVL, nuttig voor elke dierenarts! Het is een jaar investeren in jezelf. 'Maartje Steendam, DK Het Overbosch'
De aanpak van Spaarne Coaching wordt gekarakteriseerd door de interesse voor de persoon die zij op dat moment tegenover zich hebben, en het verbinden van het professionele en het privé aspect van het leven van diegene.
Kees en Tijn, wat zijn jullie bevlogen mannen. Je weet dat het besmettelijk is. Ik heb het ervaren. Dank voor het vertrouwen en de vele inspirerende bijeenkomsten. Nicole Mastenbroek (Dankwoord promotieonderzoek 'the arts of staying engaged')
Wie kan mij helpen mijzelf en mijn praktijk weer de goede richting te geven? Denk dan aan Spaarne Coaching. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Toolenburg & IJweg
Durf in de spiegel te kijken, het OVL levert je veel op. 'Caroline Stelma, DK Arnhem Zuid-West'
Het OVL geeft een denkwijze die eenvoudig is door te voeren op de praktijk met heel veel positief resultaat. Diverse OVL deelnemers
Fijn dat er binnen het OJD en OVL zoveel cursusdagen zijn. Je hebt echt tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en veranderingen in (eigen) gedrag door te voeren. Heel persoonlijke begeleiding door Tijn. Diverse deelnemers aan het OJD en OVL
Waarom is er geen Ontwikkeltraject voor dierenartsen in loondienst? Iedereen zou dit moeten doen. Deelnemer OJD en OVL.
Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd. Een cursus waar ik de rest van mijn leven profijt van ga hebben. haalt echt het beste uit mij naar boven.
 • Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd, daardoor doe ik nu wat ik echt leuk vind en dat is ten slotte het belangrijkste. Nogmaals dankjewel voor alles wat ik heb geleerd Tijn! en binnen mijn eigen werk in de praktijk bewijst het al zijn nut. Mariëlle Beliën
 • De coach brengt via professionele methoden, zonder daarbij de intuïtie te schuwen, contouren aan in het verhaal dat wij over onszelf vertellen. Dit helpt om een beter begrip te ontwikkelen over de dynamiek van je eigen leven.
 • Het OJD heeft mijn jonge dierenarts bewuster gemaakt van haar eigen competenties en haar gedrag.
Tessy Ernst, directeur Spoedkliniek voor Dieren, MCD
 • Hoe kan ik mijn personeel betrekken in de bedrijfsvoering en elkaar met vertrouwen en respect te behandelen? Denk dan aan Spaarne Coaching!. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Hoofdvaart & IJweg
 • Het OVL, nuttig voor elke dierenarts! Het is een jaar investeren in jezelf. 'Maartje Steendam, DK Het Overbosch'
 • De aanpak van Spaarne Coaching wordt gekarakteriseerd door de interesse voor de persoon die zij op dat moment tegenover zich hebben, en het verbinden van het professionele en het privé aspect van het leven van diegene.
 • Kees en Tijn, wat zijn jullie bevlogen mannen. Je weet dat het besmettelijk is. Ik heb het ervaren. Dank voor het vertrouwen en de vele inspirerende bijeenkomsten. Nicole Mastenbroek (Dankwoord promotieonderzoek 'the arts of staying engaged')
 • Wie kan mij helpen mijzelf en mijn praktijk weer de goede richting te geven? Denk dan aan Spaarne Coaching. Laat je helpen door mensen met verstand van zaken en herontdek jezelf, je bedrijf en je personeel. Richard van Dortmont, Dierenkliniek Toolenburg & IJweg
 • Durf in de spiegel te kijken, het OVL levert je veel op. 'Caroline Stelma, DK Arnhem Zuid-West'
 • Het OVL geeft een denkwijze die eenvoudig is door te voeren op de praktijk met heel veel positief resultaat. Diverse OVL deelnemers
 • Fijn dat er binnen het OJD en OVL zoveel cursusdagen zijn. Je hebt echt tijd om het geleerde in de praktijk te brengen en veranderingen in (eigen) gedrag door te voeren. Heel persoonlijke begeleiding door Tijn. Diverse deelnemers aan het OJD en OVL
 • Waarom is er geen Ontwikkeltraject voor dierenartsen in loondienst? Iedereen zou dit moeten doen. Deelnemer OJD en OVL.
 • Ik ben ontzettend blij dat ik het Ontwikkeltraject heb gevolgd. Een cursus waar ik de rest van mijn leven profijt van ga hebben. haalt echt het beste uit mij naar boven.
Voor de Praktijk

Aanmelden nieuwsbrief

Voornaam:
Achternaam:
Email adres:
Selecteer uw interesses:
Algemeen:
Veterinair:
 

Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen  

OJD onderzocht in promotieonderzoek door Nicole Mastenbroek.

The art of staying engaged

Meer weten zie hoofdstuk 5  of bekijk het artikel in BioMed

Kijk hier voor het interview met Nicole Mastenbroek Artikel TvD

BioMed artikel OJD

 

 

 

Aanmelden OJD-12

OJD12 start op 12 december 2018. Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier. Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

 

Printklare flyer OJD

Wat is het?

Tijdens het Ontwikkeltraject Jonge Dierenartsen sta je een jaar lang stil bij de persoonlijke kant van jouw functioneren. In een groep van ongeveer 10 jonge dierenartsen word je hierbij begeleid en ondersteund. In dit traject leer je op een gezonde en effectieve manier om te gaan met de praktijk van alledag. Lastige gesprekken met klanten, omgaan met de eigen onzekerheid, bespreken van vraagstukken met collega’s: het komt allemaal aan de orde. Maar ook de vraag, hoe wil ik verder in mijn carrière? Doel van het traject is dat je als jonge dierenarts steviger in je schoenen komt  te staan en na afloop van het jaar met (nog meer) plezier en kwaliteit je vak kunt uitoefenen.

 

Voor wie?

Voor de jonge dierenarts die werk wil maken van zijn toekomst

Het OJD is afgestemd op alle dierenartsen met 4 maanden tot 8 jaar werkervaring die werk willen maken van hun persoonlijke ontwikkeling. Val je hierbuiten en spreekt het OJD-programma je toch aan, dan is dat geen probleem. In de voorgaande groepen zijn dierenartsen aan de slag gegaan met meer dan 10 jaar ervaring. Jij staat centraal en niet hoelang je iets doet. De ervaring met de afgelopen groepen leert dat de vraagstukken divers zijn:

 

 • Ik wil een volgende stap maken in mijn carrière. Wat past bij mij? Binnen en/of buiten de praktijk?
 • Ik merk dat ik steeds tegen dezelfde vraagstukken aanloop. Hoe verander ik dit?
 • Ik wil meer te weten komen over mijzelf door echt een jaar aan de slag te gaan met mijzelf.
 • Mijn werkgever wil graag dat ik wat steviger in mijn schoenen sta.
 • Ik wil meer zelfvertrouwen ontwikkelen.
 • Ik wil mijn werk doen op een manier die bij mij past en waarvan ik gelukkig word. Wat is die “manier”?

   

Voor werkgevers die werk willen maken van hun jonge dierenartsen

Het OJD-traject levert stevigere, meer zelfbewuste (jonge) dierenartsen die uw organisatie kunnen doen groeien. Steviger omdat ze met meer zelfvertrouwen en persoonlijke vaardigheden hun werk kunnen doen. Maar ook steviger omdat ze zich meer bewust zijn van wat ze willen en hoe ze dat willen. Soms is dat prettig; denk aan de communicatie met bijvoorbeeld klanten en collega’s. Maar het kan soms ook lastig zijn. De jonge dierenartsen leren minder Die-Ren-Arts te zijn en meer Dieren-Arts te worden. Doordat ze assertiever worden en leren kiezen voor dat wat ze belangrijk vinden, kunnen ze langer en met (meer) plezier hun werk blijven doen. En dat is uiteindelijk in het belang van elke werkgever en elke (jonge) dierenarts. Deelnemers vanuit de vorige ontwikkeltrajecten hebben laten zien dat ze binnen hun praktijk een actieve rol innemen om bijvoorbeeld een missie en visie op te zetten.

 

Deelnemers vertellen over hun ervaring met het OJD


 
Impressie film OJD1-2010
 

Programma

Deelnemers kunnen kiezen tussen het OJD BASIS en OJD COMPLEET. Het gemeenschappelijke deel bestaat uit 6 trainings- en intervisiedagen. Het OJD COMPLEET biedt daarbij professionele tests, e-coaching en een intake- en evaluatiegesprek. Hieronder vind je het complete programma. 

OJD BASIS

Gedurende het jaar zijn er zes dagen waarop de groep bij elkaar komt:

 

Dag 1: Introductieochtend en in de middag intervisie-training
Dag 2: Trainingen Zelf-coaching en Gespreksvaardigheden
Dag 3: Training Assertiviteit en in de middag intervisie
Dag 4: Training Functionerings-en beoordelingsgesprekken en in de middag intervisie
Dag 5: Training Stress en nu? en in de middag intervisie
Dag 6: Vrije invulling naar behoefte van de groep

 

Gedurende het traject functioneert de groep ook als intervisiegroep. Na een trainingsmiddag over intervisie volgen verspreid over het jaar vier intervisiebijeenkomsten van een halve dag (steeds aansluitend op een trainingsdagdeel). Tijdens deze bijeenkomsten worden in deze groepen vraagstukken besproken die jonge dierenartsen in de dagelijkse praktijk tegenkomen. Hierbij staat de persoonlijke kant van het functioneren centraal. Tijdens de intervisie diep je elkaars vraagstukken uit en leer je van elkaar hoe je op een andere manier met lastige situaties kunt omgaan. Intervisie is een bewezen instrument voor het verbeteren van de professionaliteit, dat  in veel  dienstverlenende beroepen wordt ingezet als kwaliteits- en ontwikkelinstrument. Een ervaren coach begeleidt de bijeenkomsten.

 

OJD COMPLEET

Het OJD COMPLEET bestaat uit het OJD BASIS met daarbij de volgende onderdelen:

 

Professionele tests
Na de introductiedag wordt door middel van een erkende persoonlijkheidstest vastgesteld welk ontwikkelpotentieel je in je hebt. Deze persoonlijkheidstest wordt door de deelnemers uit de vorige OJD-groepen als zeer waardevol ervaren. Daarnaast wordt met een 360°-feedback vragenlijst in kaart gebracht hoe jij op dit moment verhoudt tot de basiscompetenties voor een dierenarts A (volgens de CAO). Door deze twee tests naast elkaar te leggen in een persoonlijk intakegesprek, kan worden vastgesteld aan welke ontwikkelpunten jij het best kunt gaan werken; tijdens het OJD maar ook daarna. De uitslagen van de twee tests zijn vertrouwelijk en dus alleen in te zien door jezelf en je coach, tenzij je toestemming hebt gegeven om het ook in te laten zien door anderen.

 

E-coaching
Gedurende het traject worden er opdrachten gegeven aan de hand van jouw ontwikkelvraag en de aangeboden literatuur. Deze gemaakte opdrachten bied je digitaal aan, waarna je van je coach feedback krijgt. Je kan dus op je eigen moment leren en werken aan je ontwikkeling. Je kunt de coach het gehele jaar via de mail en/of telefonisch benaderen met allerhande vragen

 

Afronding 
Aan het eind van het traject wordt nogmaals een 360°-feedback gehouden. Hierdoor kan worden vastgesteld welke vooruitgang je hebt gemaakt. Ook de uitkomst hiervan is vertrouwelijk. In een afrondend persoonlijk gesprek wordt het traject geëvalueerd en verdere ontwikkeling besproken.

Optioneel: Extra betrokkenheid werkgever

Als je samen met je werkgever kiest voor deze extra optie, betrekken we de werkgever bij het intakegesprek. Dat gezamenlijke gesprek wordt als zeer verhelderend ervaren door zowel werkgever als werknemer. Dat gesprek voeren we bij jou op de praktijk. Dat scheelt jullie tijd en geld. De coach zal dit gesprek leiden en de werkgever meenemen in jouw opgedane kennis over jezelf tijdens onze persoonlijke intake. Samen bekijken we jouw mogelijkheden om je binnen de praktijk zo goed mogelijk te ontwikkelen. Tijdens het jaar staat het de werkgever vrij om contact op te nemen met de coaches van Spaarne Coaching. Aan het eind van het traject vindt een gezamenlijke evaluatie plaats waarin we het jaar evalueren en onderzoeken waar jouw verdere ontwikkelmogelijkheden liggen. Ook dat doen we weer op jouw praktijk.

Steeds zullen we je motiveren om je werkgever bij je ontwikkeling te betrekken gedurende het jaar.

Groepsgrootte

Het minimum aantal deelnemers voor het ontwikkeltraject is 8 deelnemers per groep en het maximale aantal deelnemers per groep is 12 deelnemers. 

Waar en wanneer?

De zes dagen waarop de groep bijeenkomt, vinden plaats bij de KNMvD in Houten. De data voor het komende OJD zijn:


 • Woensdag 12 december 2018
 • Woensdag 13 februari 2019
 • Woensdag 17 april 2019
 • Woensdag 19 juni 2019
 • Woensdag 11 september 2019
 • woensdag 13 november 2019

De intakegesprekken (OJD Compleet) vinden plaats in november.

Nascholingspunten

 • OJD Basis is met 43 punten CKRD geaccrediteerd
 • OJD Compleet is met 49 punten CKRD geaccrediteerd
 • OJD Compleet met werkgever betrokkenheid is met 51 punten CKRD geaccrediteerd

Wat kost het?

Het OJD BASIS kost €1.395 excl btw per deelnemer wanneer je lid bent (of wordt) van de KNMvD, niet leden betalen €1.495 excl btw, inclusief kosten voor locatie, lunch en drinken. Als je het slim regelt en de werkgever en werknemer delen de kosten, dan kan je al deelnemen aan het traject voor ca €45,- per maand gedurende 12 maanden.

 

Het OJD COMPLEET kost €2.295 excl btw per deelnemer wanneer je lid bent (of wordt) van de KNMvD, niet leden betalen €2.395 excl btw, inclusief kosten voor locatie, lunch en drinken. Als je het slim regelt en de werkgever en werknemer delen de kosten, dan kan je al deelnemen aan het traject voor ca €70,- per maand gedurende 12 maanden.

 

Extra betrokkenheid werkgever kost €395 per werkgever, exclusief btw.

Gangbaar is dat de werkgever de kosten voor het OJD geheel betaalt of op basis van 50/50 deelt met de werknemer.

 

Betalingsregeling
Wil je graag meedoen aan het OJD en zijn de kosten een belemmering neem dan contact met ons op.

 

De belasting doet mee!
Als je werkgever betaalt, dan kan deze de BTW verrekenen en een deel inhouden op je bruto loon. Dat scheelt al flink. Als je zelf betaalt, dan kan je het bedrag invullen op je belastingaangifte en krijg je zomaar 1/3 terug.


Rekenvoorbeeld en voorbeeldovereenkomst voor werkgever & werknemer
Brief van Belastingdienst over instemming betalingsregeling OJD  

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via het inschrijfformulier.  Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.

Meer informatie

Klik hier om de brochure te downloaden.


Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen, schroom dan niet om contact op te nemen. Je kunt inhoudelijke vragen stellen aan:

 

 

Publicaties in het Tijdschrift voor Dierenartsen

 

Reacties van deelnemers

 • Ontdekken wat belangrijk voor je is en wat je kan helpen om dit te bereiken.
 • Bewustwording van je eigen gedrag.
 • Niet alles hoeft perfect en ik realiseer me nu welke dingen in het leven er voor mij echt belangrijk zijn. En ik heb ook geleerd om niet voor anderen te denken.
 • Ik heb geleerd dat het continu bij iedereen met ups en downs blijft gaan. Ik heb veel geleerd van de verhalen van anderen.
 • Ik ga proberen eerder aan te geven als dingen mij tegen staan of me in mijn werk belemmeren zonder bang te zijn dat het mijn contract kost.
 • Hoeveel invloed je eigen gedrag heeft op een situatie.
 • Ik ben me meer bewust van de dingen die ik doe en de keuzes die ik heb. In plaats van alles af te laten hangen van externe factoren.
 • Vanuit een andere hoek kijken naar mijn eigen functioneren en dat van anderen.
 • Bewuster met dingen bezig zijn, meer rust hierdoor.

 

Gemiddelde waardering 8,5

Deel deze pagina

Agenda

13 en 14 november 2018 Houten

Workshop 'functioneringsgesprekken'


12 december 2018 Houten

Van Die-Ren-Arts naar Dieren-Arts!


22 Januari 2018 Houten

Maak duurzaam werk van uw personeel. Zorg dat personeel de weg naar uw praktijk weet te vinden


Bij u op locatie

Wat als het nu eens 'uit de hand loopt?'© Copyright Spaarne Veterinair 2015 | Realisatie: Bohnenn Webdesign Haarlem